Misja

Odpowiedzialni dzielimy się wiedzą dla bezpiecznego rozwoju firm.

Naszą misją jest kształcenie i wspieranie nowych pokoleń odpowiedzialnych przedsiębiorców, którzy będą liderami dla kolejnych pokoleń zakładających działalność gospodarczą. Wychodzimy z założenia, że rozwój firmy musi być oparty o stabilność i bezpieczeństwo. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie silnego i odpowiedzialnego zespołu, który będzie w stanie realizować coraz większe i bardziej skomplikowane projekty. Stabilność, niezmiernie ważna dla rozwoju firmy, jest podstawą budowania relacji z klientami, partnerami, podwykonawcami. Na takich fundamentach stworzonych jest wiele firm rodzinnych, wielkich korporacji i międzynarodowych organizacji, jakich powstanie chcemy wspierać.

Wierzymy, że cele możliwe są do osiągnięcia w grupie profesjonalistów, dzielących się doświadczeniem z osobami stawiającymi pierwsze kroki w biznesie, którzy za otrzymaną pomoc chcą odwdzięczyć się pracą dla stowarzyszenia. Oferowane przez nas działania mają za zadanie zbudowanie relacji pomiędzy osobami doświadczonymi praktyką zawodową, a początkującymi  przedsiębiorcami, którzy niezależnie od wieku, stawiają pierwsze kroki w biznesie. Chcemy, aby efektem współpracy było zbudowanie wieloletnich relacji, wzrost kwalifikacji, nabycie praktycznych umiejętności przez pracodawców i pracowników oraz budowanie postaw wymaganych u dobrego przedsiębiorcy.

Udzielamy wsparcia:

  1. osobom poszukującym miejsca w biznesie. Z pomysłem, często bez wymaganego na starcie kapitału finansowego i ludzkiego, kontaktów, znajomości otoczenia oraz narzędzi wspierających start;
  2. osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Poszukującym pomocy w rozwiązaniu kluczowego problemu, będącego zagrożeniem dla utrzymania się firmy na rynku;
  3. osobom poszukującym inspiracji, pomysłu czy narzędzi, będących podstawą do rozwoju firmy poprzez kontakty, wiedzę oraz współpracę.